Voor- en naschoolse opvang

Als school voorzien wij zelf in voor- en naschoolse opvang. Uw kindje kan steeds bij ons terecht vanaf 07.00 uur ’s ochtends. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag loopt onze naschoolse opvang tot 18.00 uur, maar op woensdag slechts tot 14.00 uur.