Nieuwsflash


 

Wij zijn een KiVa-school geworden!

 

Schoolraad

Bevoegdheden (bijzonder decreet 14/07/1998 art. 10 t.e.m. 13)


1.Advies aan de directeur

◦Algemene organisatie van de school
◦Werving van leerlingen en cursisten
◦Organisatie van extra-muros activiteiten
◦Het schoolbudget
◦Schoolwerkplan


2.Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur

◦Toewijzing mandaat algemeen directeur
◦Programmatie studieaanbod
◦ Schoolinfrastructuur
◦Organisatie leerlingenvervoer


3.Overleg met de directeur

◦Vastleggen criteria aanwenden lestijdenpakket
◦Organisatie niet-lesgebonden opdrachten
◦Welzijn en veiligheid op school
◦Schoolreglement


4.Heeft het recht informatie te vragen over beslissingen van de directeur en van andere bestuursorganen.


 

Leden van de schoolraad: Personeel: Inneke Resseler, Inge Smets, Ann Anthonis

                                     Ouders: Abdesalam Elaabedy, Laila Bohmedi, Somia Azirar

                                     Gecoöpteerden: Monique Brasseur, Gerda Fynaerts