Nieuwsflash


 

Wij zijn een KiVa-school geworden!

 

Klas Verkeer

Ons fluoproject

 

Ook onze school wil graag werken aan een veilige en milieuvriendelijke schoolomgeving. Ons doel is het veiliger maken van de verkeerssituatie aan de schoolpoort en het doen toenemen van het aantal milieuvriendelijke verplaatsingen van leerlingen.

 

Fluoactie belangrijker dan ooit!

Kinderen zijn klein en hierdoor minder zichtbaar voor autobestuurders en andere weggebruikers. Wij vinden het dragen van fluovestjes of fluohoezen daarom zeer belangrijk! En via dit project willen wij het belang hiervan extra benadrukken.

We sommen hieronder nog enkele goede redenen op om een fluovestje of fluohoes te dragen in het verkeer :

1. De meeste ongevallen gebeuren op weg naar school of van school naar huis. ’s Morgens tussen 8u en 9u. En na schooltijd tussen 16u en 18u, tijdens de drukste periodes van de dag.

2. De ‘reflectie’ van een fluovestje of fluohoes verhoogt de zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker drastisch, meer dan de verlichting van de fiets. De zichtbaarheid van een kind, die een fluovestje of fluohoes draagt, verhoogt met 300%. Kinderen hebben er dus alle belang bij om zo’n vestje of hoes te dragen.

3. Door als voetganger of fietser zelf aandacht te besteden aan de eigen zichtbaarheid, geef je een automobilist de kans tijdig te remmen en te stoppen. Hierdoor is de kans op een verkeersongeval veel kleiner.

Zichtbaar zijn is dus de boodschap!

 

Ons project

Wat?

Zowel de hoofdschool als de wijkschool zullen deelnemen aan het fluoproject met ‘Sam de verkeersslang’.

We zouden graag hebben dat alle leerlingen een fluovestje dragen en deelnemen aan een fluolied, fluoweek op het einde van het project, …

Op de speelplaats wordt er een grote ‘Sam de verkeersslang’ opgehangen.

Elke week worden er een aantal controlemomenten gehouden om te kijken wie er een fluovestje of een fluohoes draagt. Deze controlemomenten worden nooit vooraf aangekondigd. Dit om de spanning er een beetje in te houden! Kinderen, die dan de schoolpoort in fluo binnenkomen, krijgen meteen een beloning!

Voor alle kinderen, die in het fluo zijn, krijgt de klas een teken op de slang in de klas. Bij 10 tekens, krijgen ze een bol op een kaart.

Heeft de kaart 10 bollen, dan wordt deze op de slang gehangen. Zo kunnen we zien welke klas goed zijn best doet.

Op bepaalde plaatsen op de slang hangt een grote gekleurde cirkel. Wanneer de school daar geraakt, is er een verrassing voor gans de school! Dat kunnen allerlei zaken zijn! Wat denken jullie van : warme chocomelk, eens een keertje geen huiswerk, een leuke activiteit op de speelplaats of …?

Wanneer?

Vanaf de herfstvakantie tot de krokusvakantie.

In deze periode zullen er heel wat controlemomenten zijn, die gepaard gaan met een beloning voor de ijverige fluodrager!

Einde van het project

Als het staartje van de slang nadert, zullen we een laatste ‘fluoweek’ houden. Dan zal er in alle klassen een ganse week gewerkt worden rond fluo met vrijdag een groots slotmoment! En wie weet : een leuke schoolverrassing voor iedereen!