Nieuwsflash


 

Wij zijn een KiVa-school geworden!

 

KiVaHomepage

De aanleiding voor de opstart van onze antipestwerking is de noodzaak om een doeltreffende, gezamenlijke aanpak te hanteren en te integreren in onze school.

Daarom kozen we voor het KiVa-programma, een schoolbrede benadering.

KiVa is een innovatief antipestprogramma dat is ontwikkeld op basis van de allernieuwste onderzoeken over pesten en ervaringen van eerdere interventieprogramma's die wereldwijd worden gebruikt.

Het woord 'KiVa' betekent 'leuk', 'fijn' of 'tof'. Wij willen een leuke school zijn waarin iedereen het naar zijn zin heeft en waar er niet wordt gepest.

 

Dit project ging van start op 1 september 2017. De eerste initiatiefnemers waren Herlinde, Ann, Gert en Kelly. Zij hebben een intensieve cursus gevolgd tijdens het schooljaar 2016 – 2017 en vormen het KiVa-kernteam.

De meest kenmerkende en belangrijkste eigenschappen van onze antipestwerking opgelijst:

·         Wordt gedragen door het hele team.

·         Er wordt een systematische en voortdurende inspanning geleverd door het hele team.

·         We beschikken over duidelijke richtlijnen over hoe men effectief kan ingrijpen in pestsituaties.

·         Door een intensieve nascholing werd er veel kennis vergaard over de mechanismen van pesten.

·         De werking is gebaseerd op een sterke theoretische basis.

·         Het besef van de noodzaak om niet alleen het individu maar de hele groep te beïnvloeden om zo het pesten effectief tegen te gaan.

·         Het creëren van meer schoolplezier, een hogere motivatie en betere schoolprestaties.

·         De afname van het aantal pesters en slachtoffers.

·         Het ontstaan van een sterkere antipesthouding en meer medeleven met de slachtoffers.

·         Het streven naar een veilige schoolomgeving.

De belangrijkste doelstellingen die we met onze antipestwerking nastreven:

·         KiVa-lessen in de klas:

-       bewust worden van de rol die de groep speelt in pesten en het stoppen ervan

-       empathie ontwikkelen voor pestslachtoffers

-       inzien dat men er niet alleen voor staat wanneer men het opneemt voor pestslachtoffers en weten dat men gedragen wordt door de school

-       leren het slachtoffer te steunen en pesten niet te accepteren i.p.v. de pester te steunen

-       een probleem op een adequate manier trachten op te lossen (doen wat goed is of doen wat een bepaalde groep verwacht dat ik doe?)

·         Bij pestgevallen: interventies:

-       Niet-confronterende en confronterende gesprekken voeren met zowel slachtoffer(s) als pester(s) en/of met de groep.

·         Pestsituaties voorkomen

·         Van de speelplaats een fijne plek maken:

-       Aandacht schenken aan:         ? de speelplaatsorganisatie

? de speelplaatsinrichting

? het spel- en activiteitenaanbod tijdens de speeltijden

·         Van onze school willen we een fijne plek maken waar het voor zowel leerlingen als leerkrachten fijn vertoeven is en waar er onderling gezonde, positieve relaties heersen.

 

 

“ The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything”

Albert Einstein