Nieuwsflash


 

Wij zijn een KiVa-school geworden!

 

Start

Beste,

Onze school is een Nederlandstalige school van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De gezinnen van herkomst van onze leerlingen zijn cultureel, sociaal en taaltechnisch zeer verscheiden. Onze school is een weerspiegeling van de hedendaagse maatschappij en tevens van de omgeving waar de school gelegen is.

Dankzij het multiculturele karakter van de school, wat wij absoluut als een verrijking beschouwen, leren onze leerlingen omgaan met diversiteit, sociale waarden en normen.

Gelijke onderwijskansen en maximale ontplooiingskansen bieden aan ALLE kinderen, ongeacht hun herkomst en levensbeschouwing, is onze missie . Er is aandacht voor diversiteit, zowel in het klasgebeuren als in de begeleiding van de individuele leerling.

Waardering, verdraagzaamheid en respect behoren tot onze voornaamste opvoedingswaarden. Elk kind moet de kans krijgen om zijn mening te vertolken en wordt aangezet om respect op te brengen voor de mening van medeleerlingen, schoolteamleden , ouders en andere volwassenen.

De gezondheid van onze leerlingen is uitermate belangrijk. Mede door ons gezondheidsbeleid streven wij ernaar ook de fysieke ontplooiing van de leerlingen te stimuleren. Zowel sport, gezonde voeding als hygiëne behoren tot onze aandachtspunten.

Wij beseffen dat professionaliteit voortdurend geoptimaliseerd moet worden, dus volgt het schoolteam jaarlijks een reeks nascholingen. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte van onderwijsvernieuwingen en houden wij ons pedagogisch-didactisch handelen up-to-date.

Ouders zijn opvoeders wiens verantwoordelijkheden wij als school delen. We streven dan ook steeds samenwerking met ouders na. Iedere ouder kan vanuit zijn specifieke achtergrond een positieve inbreng hebben in het schoolgebeuren. Wij streven ernaar een laagdrempelige school te zijn , waar ouders en kinderen zich veilig voelen.

Kortom, in onze school streven we de totale persoonlijkheidsontwikkeling na, waarbij we het cognitieve aspect zeker niet uit het oog verliezen.Met vriendelijke groeten,
Isabel Van Rompaey
Directeur