Oudercontactavonden

Gedurende elk schooljaar zal u in de lagere school 4 maal en in de kleuterschool 3 maal worden uitgenodigd voor een oudercontactavond, telkens tussen 15.30u en 17.30u. Op die manier brengen we graag de evolutie van de ontwikkeling van uw kind in kaart.

De leerkrachten duiden waar uw kind staat in zijn/ haar ontwikkeling en er kan worden afgesproken hoe en op welke vlakken ouders hun kind eventueel ook kunnen ondersteunen, want een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen wanneer beide opvoedingscentra, gezin en school, samenwerken. 

We vinden jullie aanwezigheid tijdens oudercontacten dan ook essentieel. 

Schooljaar 2018-2019  
BS Maurits Sabbe BS De Abeel
15 november 2018 13 november 2018
22 januari 2019 (niet voor kleuters) 24 januari 2019 (niet voor kleuters)
1 april 2019 2 april 2019
24 juni 2019 24 juni 2019